პოსტპანდემიური გადაწყობა და მდგრადი განვითარების ორიენტირები

ბიზნეს მდგრადობის კონცეფციის ისტორიული განვითარება

კლიმატის ცვლილება და Covid-19

ბიზნესის მდგრადი განვითარება – თავისებურებები

მდგრადი განვითარების მიზნები

უახლესი სტატიები

ევროპის

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზები გამოსცა

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) საჯარო კონსულტაციები გამოაცხადა ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზებთან დაკავშირებით. ESRS-ი მოიცავს მოიცავს მდგრადობის საკითხების სრულ სპექტრს, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი, სოციალური, მმართველობითი და…

placeholder

ისევ საქართველოს მდგრადი ელექტროენერგეტიკული პოლიტიკისათვის

შენიშვნები ეროვნული ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებულ გეგმის (NECP) პროექტთან დაკავშირებით

placeholder

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) გამოქვეყნებულ მონახაზებთან დაკავშირებით ვებინარებს მართავს

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) ყველა დაინტერესებული მხარისთვის 28 აპრილს ვებინარებს გამართავს, რათა ერთად განიხილონ გამოქვეყნებული მონახაზები. საკონსულტაციო პერიოდი 2022 წლის 29 ივლისს დასრულება იმ მიზნით, რომ საბოლოო სტანდარტები წლის…

ISSB

ISSB-მ 29 ივლისამდე საჯარო კონსულტაციისთვის სტანდარტების ორი პროექტი გამოსცა

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB), რომელიც კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 26-ე კონფერენციაზე (COP26) შეიქმნა, კაპიტალის ბაზრებისათვის მდგრადობის სტანდარტების გასაჯაროების გლობალური საფუძვლის განვითარების მიზნით გამოაცხადა კონსულტაციები მის მიერ შემოთავაზებულ ორ…

IFRS

IFRS ფონდი GRI-სთან შეთანხმებას ხელს აწერს

24 მარტს, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ფონდი ფონდმა (IFRS)და გლობალურმა ანგარიშგების ინიციატივამ (GRI) განაცხადეს კოლაბორაციული შეთანხმების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც მათი სტანდარტების დამნერგავი კომიტეტები: საერთაშორისო მდგრადობის სტანდარტების კომიტეტი (ISSB) და გლობალური…

placeholder

რატომ არიან ფუტკრები სამყაროს ყველაზე მნიშვნელოვანი არსებები?

ფუტკარი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არსებაა ჯანსაღი გარემოსა და ეკონომიკისთვის. ისინი, აგრეთვე, ერთი შეხედვით, უბრალო და მომხიბლავი პატარა მწერები არიან. მაგრამ რა ხდის მათ ასე განსაკუთრებულს ? რისთვის გვჭირდება ფუტკარი ფუტკრებსა და…

placeholder

წრიული ეკონომიკა – ბიზნეს მოდელზე მოქმედი ძირითადი გარე და შიგა ფაქტორები

წრიული, იგივე ცირკულაური ეკონომიკური მოდელი არის მდგრადი განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პოტენციური ბერკეტი, რომელსაც შეუძლია მთლიანად შეცვალოს ბიზნესის ზემოქმედება გარემოზე დადებითი მიმართულებით და ამასთანავე, არ დაზარალდეს მისი ბიზნეს ინტერესები. ისევე როგორც…

მდგრდადი ფინანსები

მდგრადი ფინანსები – ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის აუცილებელი წინაპირობა

რა არის მდგრადი ფინანსები? ევროკავშირის განმარტებით, მდგრადი ფინანსები კლასიფიცირდება, როგორც ფინანსები, რომელიც მხარს უჭერს ეკონომიკურ ზრდას და ამავდროულად ამცირებს ზეწოლას გარემოზე, ითვალისწინებს სოციალურ და მმართველობით ასპექტებს. სწორედ ამ სამ ასპექტს…

Close Bitnami banner
Bitnami