ნახშირბადნეიტრალიტეტი

რა არის ნახშირბადნეიტრალიტეტი და როგორ შეიძლება მისი მიღწევა 2050 წლისთვის?

პოსტპანდემიური გადაწყობა და მდგრადი განვითარების ორიენტირები

ბიზნეს მდგრადობის კონცეფციის ისტორიული განვითარება

კლიმატის ცვლილება და Covid-19

ბიზნესის მდგრადი განვითარება – თავისებურებები

მდგრადი განვითარების მიზნები

უახლესი სტატიები

placeholder

ქართველი ხელოვანები გარემოს დაცვის ეგიდით

„დიალოგი თევზებთან“ – კოტე ჯინჭარაძის „აქცია–პერფორმანსების“ პერმანენტული სერია საქართველოში მოღვაწე ხელოვანები თავიანთი შემოქმედებით ეხმაურებიან მსოფლიოს მასშტაბით არსებულ ეკოლოგიურ პრობლემებს, თუმცა მათი შემოქმედება ამ ეტაპზე მხოლოდ პრობლემის დასმით შემოიფარგლება და საზოგადოების…

placeholder

წყალქვეშა ეკოსისტემების გადარჩენის ხელოვნება – “MUSA” (Museo de Arte Subacuático)

ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე ანთროპოგენური პროცესები თავისი შედეგებით მსოფლიო საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ადამიანის საარსებო გარემო მრავალმხრივი შესწავლის, დისკუსიებისა და მრავალრიცხოვანი პუბლიკაციების საგანი გახდა. XXI საუკუნეს თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ ,,ეკოლოგიური…

placeholder

ეკოლოგიური ხელოვნება, როგორც წყლისა და ჰაერის დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური საშუალება

შესავალი სტატია შეეხება XXI საუკუნის ხელოვნების ერთ–ერთ ყველაზე აქტუალურ მიმდინარეობას ეკოლოგიური ხელოვნებას, რომელიც განიხილება, როგორც ნატურალური ხელოვნების მიმართულება. ეს არის მეცნიერებისა და ხელოვნების ერთგვარი სინთეზი, როდესაც ორივე სფერო ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპით…

ევროპის

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზები გამოსცა

ევროპის ფინანსური ანგარიშგების მრჩეველთა ჯგუფმა (EFRAG) საჯარო კონსულტაციები გამოაცხადა ევროპის მდგრადი ანგარიშგების სტანდარტების (ESRS) მონახაზებთან დაკავშირებით. ESRS-ი მოიცავს მოიცავს მდგრადობის საკითხების სრულ სპექტრს, ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა: გარემოსდაცვითი, სოციალური, მმართველობითი და…

placeholder

ისევ საქართველოს მდგრადი ელექტროენერგეტიკული პოლიტიკისათვის

შენიშვნები ეროვნული ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებულ გეგმის (NECP) პროექტთან დაკავშირებით

placeholder

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) გამოქვეყნებულ მონახაზებთან დაკავშირებით ვებინარებს მართავს

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (ISSB) ყველა დაინტერესებული მხარისთვის 28 აპრილს ვებინარებს გამართავს, რათა ერთად განიხილონ გამოქვეყნებული მონახაზები. საკონსულტაციო პერიოდი 2022 წლის 29 ივლისს დასრულება იმ მიზნით, რომ საბოლოო სტანდარტები წლის…

ISSB

ISSB-მ 29 ივლისამდე საჯარო კონსულტაციისთვის სტანდარტების ორი პროექტი გამოსცა

მდგრადობის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭომ (ISSB), რომელიც კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 26-ე კონფერენციაზე (COP26) შეიქმნა, კაპიტალის ბაზრებისათვის მდგრადობის სტანდარტების გასაჯაროების გლობალური საფუძვლის განვითარების მიზნით გამოაცხადა კონსულტაციები მის მიერ შემოთავაზებულ ორ…

Close Bitnami banner
Bitnami