ლარა ნაჭყებია

ლარა ნაჭყებია

ავტორი

ლარა ნაჭყებია არის თსუ-ს სამართლის მიმართულების კურსდამთავრებული, აქვს მოპოვებული საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი GIPA-ში, ხოლო შემდგომ, 2018-2019 წლებში გახდა University College London (UCL)-ის სავაჭრო და კომერციული სამართლის მაგისტრი. ამჟამად ლარა არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების დოქტორანტი. ლარას მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა კონფერენციებსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში და არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.
იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები საზოგადოებრივი წნეხი, როგორც კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის (CER) ზრდის კატალიზატორი ტრანსნაციონალურ კორპორაციებში Posted: 29 სექტემბერი, 2020 მექსიკის ყურეში ნავთობის ჩაღვრა, ბჰოპალის ეკოლოგიური კატასტროფა, სამი მილის კუნძულის (Three Mile Island) უბედური შემთხვევა, Exxon-Valdez-ის მიერ ნავთობის ჩაღვრა, სანდოზის ქიმიკატების ჩაღვრა, მინამატას ეკოლოგიური კატასტროფა, ლავ-კანალის (Love Canal) ეკოლოგიური ტრაგედია,… 1 comment კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის („CER“) სამართლებრივი ჩარჩო ტრანსნაციონალური კორპორაციებისთვის Posted: 22 სექტემბერი, 2020 უკანასკნელ წლებში საერთაშორისო დონეზე გარემოსდაცვითი საკითხების წინა პლანზე წამოწევამ აქტუალური გახადა ტრანსნაციონალური კორპორაციების მიერ კორპორაციული გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის (იგივე Corporate Environmental Responsibility ან CER) განხორციელების საკითხიც. CER-ის საყოველთაოდ აღიარებული დეფინიცია არ… 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები