ლარა ნაჭყებია

ლარა ნაჭყებია

ავტორი

ლარა ნაჭყებია არის თსუ-ს სამართლის მიმართულების კურსდამთავრებული, აქვს მოპოვებული საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი GIPA-ში, ხოლო შემდგომ, 2018-2019 წლებში გახდა University College London (UCL)-ის სავაჭრო და კომერციული სამართლის მაგისტრი. ამჟამად ლარა არის კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების დოქტორანტი. ლარას მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა კონფერენციებსა და იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში და არის არაერთი სამეცნიერო სტატიის ავტორი.


იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები