ინეზა გაგნიძე

ინეზა გაგნიძე

ავტორი

ინეზა გაგნიძე არის თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი. თსუ-ში ასწავლის მიკროეკონომიკასა და კეთილდღეობის ეკონომიკას. ის არის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო საბჭოს და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი (BSLab), მრავალი სახელმძღვანელოსა და ნაშრომის (თანა)ავტორი (მათ შორის იმპაქტფაქტორიან ჟურნალში).
იხილეთ მისი სტატიები ჩვენს პლატფორმაზე: ეკონომიკის მდგრადი განვითარება მართლმადიდებლური სწავლების ასპექტით Posted: 1 მაისი, 2020 სტატია „ეკონომიკის მდგრადი განვითარება მართლმადიდებლური სწავლების ასპექტით“ გამოქვეყნებულია: გაგნიძე ი., ეკონომიკის მდგრადი განვითარება მართლმადიდებლური სწავლების ასპექტით, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ქრისტიანობა და ეკონომიკა”, მოხსენებათა კრებული, თსუ, თბილისი-ბათუმი, 2015, გვ. 31-35…. 0 comments იხილეთ მეტიიხილეთ ნაკლები