დიანა ბაბლიაშვილი

დიანა ბაბლიაშვილი

ავტორი

დიანა ბაბლიაშვილი იყო საერთაშორისო ორგანიზაცია oikos-ის ადგილობრივი წარმომადგენლობის, oikos Tbilisi-ს, სტუდენტური პრეზიდენტი. დაინტერესებულია ფინანსური ბაზრებით და აქტიურად არის ჩართული მდგრადი განვითარების სფეროში.


იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები