მარიამ ბითარაშვილი

მარიამ ბითარაშვილი

ავტორი

ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრი.