ანა ხუნდაძე

ანა ხუნდაძე

ანა ხუნდაძე არის სამი ევროპული უნივერსიტეტის ერთობლივი სამაგისტრო პროექტის კურსდამთავრებული საერთაშორისო განვითარების მიმართულებით. იგი ამჟამად მოხალისეობს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაში, როლების მუშაობენ მდგრადი განვითარების თემებზე. მას გადაწყვეტილი აქვს განაგრძოს თავისი კარიერა სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულებით ამავე სფეროში.


იხილეთ ჩვენს პლატფორმაზე განთავსებული მისი სტატიები