ანა კაპანაძე

ანა კაპანაძე

ავტორი

ანა კაპანაძე — თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი. ანა 2020 წლიდან არის „oikos Tbilisi-ს“ წევრი. ამავე წელს მან მონაწილეობა მიიღო „oikos CEE Meeting-ში“.