ფიტოპლანქტონი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Phytoplankton

მიკროსკოპული ორგანიზმები (ერთუჯრედიანი მცენარეები, ბაქტერიები და პროტისტები), რომელთაც აქვთ ფოტოსინთეზის უნარი. ფიტოპლანქტონი გვხვდება ოკეანეებში, ზღვებსა და მტკნარ წყალში და წარმოადგენს წყლის ეკოსისტემების აუცილებელ კომპონენტს.

წყარო: https://www.globalchange.gov/climate-change/glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.