სუბლიმაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Sublimation

მყარი ნივთიერების უშუალოდ აირისებურ მდგომარეობაში გადასვლა (თხევადი მდგომარეობის გამოტოვებით); აქროლა.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=38685

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.