სიდერაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Sideration

(სოფ. მეურნ.) სპეციალურად მოყვანილი მწვანე მცენარის ჩახვნა ნიადაგის გასანაყოფიერებლად (აზოტითა და ორგანული ნივთიერებით გასამდიდრებლად).

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.