ნახშირბადნეიტრალური

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Carbon neutral
ის, რაც ნახშირბადის ნულოვანი გაფრქვევის დონით ხასიათდება. შესაძლოა რეგულირდეს რაოდენობრივი შეზღუდვით, ან ნახშირბადით დაბინძურების უფლებების გაყიდვით. დასაშვები რაოდენობა უნდა განისაზღვროს ისე, რომ ეკოსისტემაში ბალანსი არ დაირღვეს.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.