მწვანე სახელმწიფო შესყიდვები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Green public procurement

პოლიტიკა, რომლის მიხედვითაც მთავრობები იღებენ ვალდებულებას შეიძინონ პროდუქტები და მომსახურება ეკოლოგიურად სასურველი მახასიათებლებით.

წყარო: https://www.ceguide.org/Glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.