მრავალწლოვანი მზრალობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Permafrost

ნებისმიერი ნიადაგი, რომელიც რჩება მუდმივად გაყინული – 0°C (32°F), ან უფრო ცივი,  სულ მცირე, 2 წლის განმავლობაში. მსგავსი ტიპის ადგილები ყველაზე ხშირად გავრცელებულია მაღალმთიან რეგიონებში და დედამიწის ზედა განედებში, ჩრდილოეთ და სამხრეთ პოლუსებთან ახლოს.

წყარო: https://climatekids.nasa.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.