მრავალფეროვნების მაჩვენებელი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Indicator of diversity

მაჩვენებელი, რისთვისაც ორგანიზაცია აგროვებს მონაცემებს. კერძოდ, ის შეიძლება მოიცავდეს: ასაკს, წარმომავლობას, ეთნიკურ წარმოშობას, მოქალაქეობას, აღმსარებლობას, შეზღუდულ შესაძლებლობებსა და სქესს.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf 

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.