ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი

« Back to Glossary Index

ინგ. Nationally Determined Contributions (NDC)

განსაზღვრავს 2020 წლის შემდგომ ნებაყოფლობით კლიმატურ მიზნებს, მათ შორის, შერბილებას და ადაპტაციას, რომლის ვალდებულებას იღებენ ქვეყნები და რომლებიც გახდება სავალდებულო, როდესაც ქვეყანა მოახდენს პარიზის შეთანხმების რატიფიცირებას.

წყარო: : http://spappssecext.worldbank.org/

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.