გლობალური დათბობის პოტენციალი (გდპ)

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Global warming potential (GWP)

კოეფიციენტი, რომელიც ზომავს სათბური აირების ზეგავლენას გლობალურ დათბობაზე. გლობალური დათბობის პოტენციალი განისაზღვრება როგორც აირებისფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით, ასევე, ატმოსფეროში გაფრქვევის

შემდეგ მათი დაშლის ან ატმოსფეროდან გამოდევნის ხანგძლივობით.

გლობალური დათბობის პოტენციალი იზომება ნახშირორჟანგის

ეკვივალენტის პირობით ერთეულებში.

წყარო: http://weg.ge/sites/default/files/climate_change_and_sustainable_development.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.