ნინო კვარაცხელია

ნინო კვარაცხელია

ავტორი

ნინომ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკის მიმართულების საბაკალავრო პროგრამა. 2018-2019 წლებში წარმატებით გაიარა oikos-ის 9 თვიანი ლიდერთა განვითარების პროგრამა, LEAP advanced.

2018 წლიდან არის საერთაშორისო ორგანიზაცია oikos-ის, საქართველოში ადგილობრივი წარმომადგენლობის წევრი.

2019 წლიდან არის LEAP advanced პროგრამის ქოუჩი. პროგრამის ფარგლებში აქტიურადაა ჩართული საერთაშორისო ონლაინ და ფიზიკურ შეხვედრებში, რომლებიც მოიცავს საუბრებს, ვორქშოფებს და სხვა აქტივობებს ისეთ თემებზე, როგორებიცაა; ინდივიდუალური ღირებულებები, ლიდერული უნარ-ჩვევები, ცხოვრებისეული ვალდებულებები და სხვა.

2018 წლიდან დასაქმებულია BDO Georgia-ში, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსაურების დეპარტამენტში, აუდიტორად.