ჭარბტენიანი ტერიტორია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: wetland

მტკნარი, მლაშე ან განზავებული წყლით დაფარული ტერიტორია. ჭარბტენიანი  ტერიტორიები გვხვდება ტბორებში, ტბის ან ოკეანის კიდეებთან, მდინარის შესართავთან არსებულ დელტებში და ზღვის დონიდან დაბალ ადგილებზე, რომლებიც ხშირად იტბორება.

წყარო: https://www.worldwildlife.org/habitats/wetlands

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.