წლიური სრული კომპენსაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: annual total compensation

წლის განმავლობაში გაცემული კომპენსაციების სრული ღირებულება. იგი მოიცავს ისეთ კომპენსაციებს, როგორებიცაა ხელფასი, ბონუსები, საფონდო ჯილდოები, სხვადასხვა საპენსიო გასაცემელი და სხვა ნებისმიერი სახის კომპენსაცია. 

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.

Close Bitnami banner
Bitnami