ციკლონი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: cyclone
[ბერძ. kyklōn მბრუნავი] – 1. წრიულად მოძრავი გრიგალი, რომელსაც აქვს ასი კილომეტრიდან რამდენიმე ათას კმ-მდე რადიუსი; ახასიათებს დიდი ღრმულიანობა, ნალექები; ბორბალქარი. 2. (ტექ.). აპარატი, რომელსაც იყენებენ ჰაერის ან გაზის გასაწმენდად მაგარი ნაწილაკებისაგან (მტვრისაგან); მოქმედებს ინერციის ძალის გამოყენებით.

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.