ჩრდილოვანი ეკონომიკა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Shadow economy

ეროვნული მეურნეობის ის ნაწილი, რომელიც მოქმედებს კანონის დარღვევით, ვერ აღირიცხება სახელმწიფო მართვის ორგანოების მიერ და არ იხდის სახელმწიფო გადასახადებს.

წყარო:http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=5&t=594

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.