ურბანიზაციის დონე

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Degree of Urbanisation

ქალაქებში მცხოვრები მოსახლეობის ხვედრითი წილი ქვეყნის (რეგიონის) მთელ მოსახლეობაში.

წყარო: გ.გოგსაძე , მოსახლეობის გეოგრაფია (სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა)

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.