სოციალური კაპიტალი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: social capital

ყველა სოციალური ქსელის კოლექტიური ღირებულება. საზოგადოებაში არსებული ბმულები და საერთო ღირებულებები, რომლებიც საშუალებას აძლევს ჯგუფებსა და ინდივიდებს ერთად იმუშაონ.

წყარო: www.appropedia.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.