სეტყვა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Hail

ნიაღვრულიატმოსფერული ნალექი, რომელიც შედგება ყინულის სხვადასხვა ზომის (5-55 მმ; იშვიათად 130 მმ-მდე) სფერული ნაწილაკების, ან ნატეხებისაგან. იგივეა რაც ხოშკაკალა, კოხი, ხორხოშა, ხორხოშელა, კორკოტა. ხშირია ზაფხულსა და შემოდგომაზე. ზამთარშიც შესაძლებელია, მაგრამ შედარებით მცირე ზომებისა. გაზაფხულზე ძალიან იშვიათია.

წყარო: http://geofauna.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.