სათბური აირების ემისიები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Greenhouse Gas Emissions

ატმოსფეროში არსებული აირები, რომლებიც ამცირებს სითბოს გაფრქვევას კოსმოსში (განსაკუთრებით ნახშირორჟანგი). აირის დაგროვება ხელს უწყობს გლობალური ტემპერატურის მატებას სათბურის ეფექტის საშუალებით, რომლის დროსაც სითბო გროვდება ატმოსფეროში. სათბური აირებია: ნახშირორჟანგი, მეთანი, აზოტის ოქსიდი, ნახშირწყალბადები, პერფლორკარბონები და გოგირდის ჰექსადლუორიდი.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.