საერთო ღირებულება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: shared value

მენეჯმენტის პრინციპი, რომელიც ეძენს ბიზნესის შესაძლებლობებს სოციალური პრობლემის გადასაჭრელად.ამისთვის გამოიყენება კერძო სექტორის რესურსები და ინოვაციები. ტერმინი პირველად გამოიყენეს ჰარვარდის ბიზნეს მიმოხილვაში 2011 წელს, რომლის საფუძველიც იყო პრინციპი, რაც გულისხმობს, რომ კონკურენტის კონკურენტუნარიანობა და მის გარშემო მყოფი საზოგადოების ჯანმრთელობა ურთიერთდამოკიდებულია.

წყარო: sharedvalue.org.au

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.