საბაზრო ეკონომიკა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Market economy

ეკონომიკური სისტემა, რომელიც ანაწილებს რესურსებს მრავალი ფირმისა და საოჯახო მეურნეობების დეცენტრალიზებული გადაწყვეტილებების მეშვეობით საქონლისა და მომსახურების ბაზრებზე აღნიშნული ფირმებისა და საოჯახო მეურნეობების ურთიერთობების დროს.

წყარო: გ.მენქიუ, 2008, „ეკონომიკის პრინციპები“, გამომცემლობა „დიოგენე“

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.