რისკის პრემია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Risk Premium

იმ თანხის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის გადასახდელადაც მზად არის რისკისადმი უარყოფითად განწყობილი ადამიანი, რათა თავიდან აიცილოს რისკი.

წყარო: ე.ხარაიშვილი; ი.გაგნიძე; მ.ჩავლეიშვილი; მ.ნაცვალაძე; ი.ნაცვლიშვილი. 2014 „მიკროეკონომიკა”, გამომცემლობა „უნივერსალი“.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.