პრივატიზაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Privatization

სახელმწიფო საკუთრების კერძო მფლობელობაში ტრანსფორმაციის პროცესი, ან რაიმე სამსახურის ან სერვისის მართვის გადაყვანა სახელმწიფოდან კერძო სექტორში.

წყარო: ზურაბიშვილი, დ., გობრონიძე გ., სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.