პოპულაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Population

ერთი და იმავე სახეობის ორგანიზმების ჯგუფი, რომლებიც ერთდროულად ცხოვრობენ ერთსა და იმავე გარემოში. პოპულაციური ეკოლოგები შეისწავლიან პოპულაციების ზომას, სიმჭიდროვესა და სტრუქტურას და მათ ცვლილებას დროთა განმავლობაში. 

წყარო: https://ka.khanacademy.org/science/biology/ecology/intro-to-ecology/a/what-is-ecology

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.