პირდაპირი (მოქმედების სფერო 1) სათბურის აირების ემისიები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Direct (Scope 1) GHG emissions

სათბური აირების ემისიები იმ წყაროებიდან, რომლებსაც ფლობს ან აკონტროლებს კომპანია.

შენიშვნა 1 – სათბური აირების ემისიის წყარო არის ნებისმიერი ფიზიკური ერთეული ან პროცესი, რომელიც გაააფრქვევს სათბურ აირებს ატმოსფეროში.

შენიშვნა 2 – სათბური აირების პირდაპირი ემისია მოიცავს ნახშირორჟანგის გამოყოფას საწვავის მოხმარებისას.

წყარო:  Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.