პატიოსანი ვაჭრობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: fair trade

ალტერნატიული მიდგომა ჩვეულებრივი ვაჭრობისადმი, რომელიც ემყარება თანამშრომლობას პროდუქციის მწარმოებლებსა და მყიდველებს შორის. საქონლის სამართლიანი ვაჭრობის ფასი უზრუნველყოფს, რომ ფერმერმა და მუშაკმა მიიღოს ვაჭრობის სარგებლის სამართლიანი წილი, რაც მათ საშუალებას აძლევს დაგეგმონ და იყვნენ ეკონომიკურად უსაფრთხოდ.

წყარო: www.appropedia.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.