ოზონდამშლელი ნივთიერებები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Ozone depleting substances

ქიმიკატები, რომლებიც ანადგურებენ დედამიწის დამცავ ოზონის შრეს. ესენია:

  • ქლორ-ფტორ-ნახშირბადები (CFCs)
  • ჰალონები
  • ნახშირბადის ტეტრაქლორიდი (CCl4)
  • მეთილის ქლოროფორმი (CH3CCl3)
  •  წყალბად-ბრომო-ფტორ-კარბონები(HBFCs) 
  •  წყალბად-ქლორ-ფტორ-ნახშირბადები (HCFCs)
  • მეთილის ბრომიდი (CH3Br)
  • ბრომოქლორომეთანი(CH2BrCl)

წყარო: https://www.environment.gov.au/protection/ozone/publications/ozone-depleting-substances-factsheet

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.