ნახშირბადის კომპენსაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Carbon offset

მოქმედება ან საქმიანობა (მაგალითად, ხეების დარგვა ან ნახშირბადის სეკვესტრაცია), რომელიც ანაზღაურებს ნახშირორჟანგის ან სხვა სათბურის გაზების ემისიას ატმოსფეროში.

წყარო: https://www.merriam-webster.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.