ნახშირბადის გადასახადი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Carbon tax

ნახშირორჟანგის ემისიებზე დაწესებული გადასახადი, რომელიც მიზნად ისახავს სათბურის აირების გამოყოფის საერთო რაოდენობის შემცირებას დაბინძურებაზე ფასის დაწესების გზით. გადასახადიდან შემოსული შემოსავალი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს  გამონაბოლქვის შემდგომი შემცირების, ტექნოლოგიების განვითარების, მომხმარებელთა ხარჯების შემცირებისა თუ სხვა ინიციატივების დასაფარად.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.