ნახშირბადით ვაჭრობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Carbon trading

სავაჭრო სისტემა ქვეყნების, კომპანიებისა და ფიზიკური პირებისთვის, რომელიც მოიცავს ნახშიორჟანგის გამოყოფის ნებართვებისა და კრედიტების ყიდვა-გაყიდვის პროცესს. ქვეყნებს, კომპანიებს ან ფიზიკურ პირებს აქვთ ემისიების გარკვეული კვოტები, რომელთა გადაჭარბების შემთხვევაში, შეუძლიათ, ნებართვა შეიძინონ სხვა ქვეყნებისგან, რომლებსაც არ მიუღწევიათ განსაზღვრულ ნიშნულამდე.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.