მწვანე ენერგია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Green energy

ენერგია, მიღებული ისეთი წყაროებით, რომლებიც ითვლება ეკოლოგიურად სუფთად და არადამაბინძურებლად.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.