მწვანე გადასახადი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Green tax

ისეთ ფიზიკურ ერთეულზე დაწესებული გადასახადი, რომელსაც აქვს დადასტურებული, კონკრეტული უარყოფითი გავლენა გარემოზე.

გამოიყოფა გარემოსდაცვითი (მწვანე) გადასახადების ოთხი ქვეჯგუფი:

  • ენერგიის გადასახადები;
  • ტრანსპორტის გადასახადები;
  • დაბინძურების გადასახადები;
  • რესურსების გადასახადები.

წყარო: https://www.sdfinance.undp.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.