მოსახლეობის სიმჭიდროვე

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Population density

მოცემული ტერიტორიის დასახლებულობის დონე. გამოისახება საერთო ფართობის ერთეულზე (1 კმ²-ზე) მუდმივად მცხოვრებთა რიცხოვნობით.

წყარო: საქართველოს სტატისტის ეროვნული სამსახური,

 მოსახლეობის და დემოგრაფიული სტატისტიკის მეთოდოლოგია 

https://www.geostat.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.