მონოპოლია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Monopoly

 საბაზრო სტრუქტურა, სადაც ერთადერთი ფირმა ყიდის უნიკალურ საქონელს, რომლის უშუალო შემცვლელი ბაზარზე არ მოიპოვება.

წყარო: ე.ხარაიშვილი; ი.გაგნიძე; მ.ჩავლეიშვილი; მ.ნაცვალაძე; ი.ნაცვლიშვილი. 2014 “მიკროეკონომიკა”, გამომცემლობა “უნივერსალი”.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.