მიწოდების ჯაჭვი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Supply Chain

საქმიანობების ან მონაწილეთა თანმიმდევრობა, რომელიც ორგანიზაციას პროდუქტებითა და/ან მომსახურეობით უზრუნველყოფს.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.