მიგრაციის სალდო

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Net migration rate

სახელმწიფოდან გასული და შემოსული ადამიანების თანაფარდობა. სალდო ნიშნავს ნაშთის მაჩვენებელს. თუ ქვეყნიდან გასული ადამიანების რიცხვი აღემატება ქვეყანაში შემოსულთა რიცხვს, მიგრაციის სალდო უარყოფითია, ხოლო თუ შემოსული ადამიანების რიცხვი აჭარბებს გასულების რაოდენობას, სალდო დადებითია. 

წყარო: ზურაბიშვილი, დ., გობრონიძე გ., სამოქალაქო განათლების ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.

Close Bitnami banner
Bitnami