მეთანი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Methane

CH4 არის მნიშვნელობით მეორე ანთროპოგენური წარმოშობის სათბურის აირი, რომელიც გამოიყოფა ქვანახშირის, ბუნებრივი აირისა და ნავთობის მოპოვებისა და ტრანსპორტირების დროს. მეთანის ემისიები ასევე გამოწვეულია მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის სხვა საქმიანობებით, ასევე, ორგანული ნარჩენების დაშლით მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე. მეთანი აალებადი სათბურის აირია და გამოიყენება საწვავად.

წყარო: https://www.epa.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.