მდგრადი ინვესტირება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: sustainable investment
ინვესტირება ისეთ საქმიანობაში, რომელსაც დადებითი სცოიალური და ეკოლოგიური გავლენა აქვს.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.