მდგრადი განვითარების მიზნები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Sustainable Development Goals

გაეროს წევრი ქვეყნების მიერ უკეთესი და უფრო მდგრადი მომავლის შესაქმნელად 17 მიზნისა და 169 ინდიკატორის ნაკრებია. მიზნები ეხება ჩვენ წინაშე არსებულ თანამედროვე გლობალურ გამოწვევებს: სიღარიბის, უთანასწორობის, კეთილდღეობის, მშვიდობისა და სამართლიანობის საკითხებს, ასევე, კლიმატურ და ეკოლოგიურ გამოწვევებს. ეს მიზნები მჭიდროდ უკავშირდება ერთმანეთს და იმისთვის, რომ არავინ დარჩეს მათ მიღმა, მნიშვნელოვანია, თითოეული ეს მიზანი და ინდიკატორი 2030 წლამდე შესრულდეს.

წყარო : https://www.unicef.org

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.