კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Corporate Social Responsibility (CSR)
ორგანიზაციათა აღებული პასუხისმგებლობა, რომ მათი საქმიანობა მოიცავდეს:

  • ბიზნესის ეთიკურად წარმოებას;
  • ადამიანის უფლებების დაცვას;
  • შრომითი სტანდარტების დაცვას;
  • გარემოს დაცვას;
  • მომხმარებელთან პასუხისმგებელ ურთიერთობას;
  • სოციალური პრობლემების მოგვარებაში მონაწილეობას;
  • ბიზნეს საქმიანობის გამჭირვალობას.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.