კონურბაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Conurbation

ვრცელი ურბანული არეალი, რომელიც განაშენიანების შედეგად ახლომახლო ქალაქების შერწყმით შეიქმნა.

წყარო: https://www.dictionary.com/browse/conurbation

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.