კონსუმერიზმი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Consumerism

  1. იდეოლოგია/თეორია, რომელიც ადამიანებს სულ უფრო მეტი საქონლის, პროდუქციისა თუ სერვისის შეძენისა და მოხმარებისკენ უბიძგებს.
  2. ინდუსტრიული საზოგადოების წესრიგი, რომელშიც უამრავი პროდუქციის/სერვისის ყიდვა-გაყიდვა ხდება
  3. მომხმარებელთა საპროტესტო მოძრაობის ფორმა, ბაზარზე ხელოვნურად წარმოქმნილი (საქონელ) გაცვლების უსამართლო თანაფარდობის აღმოსაფხვრელად, იმპორტის გაზრდის, ექსპორტის შემცირების და სხვა გზით ბაზრის გაჯერებისათვის

წყარო:

https://www.merriam-webster.com/dictionary/consumerism

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consumerism

http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=48&t=12824

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.