კონდომინიუმი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: condominium

დადგენილ საზღვრებში არსებული მიწის ნაკვეთის, მასზე არსებული უძრავი ქონების ერთიანი კომპლექსი, რომელიც ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების ერთობლივ წილობრივ საკუთრებაშია.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.