კომპოსტი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: compost
ორგანული სასუქი, რომელსაც იღებენ ტორფისა და სხვადასხვა ნარჩენის ერთმანეთში შერევით, აგრეთვე კირის, ნაცრისა და მისთ. დამატებით.

წყარო: უცხო სიტყვათა ლექსიკონი

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.